DARMOWE FONTY A LICENCJA

Każdy font został stworzony przez konkretnego twórcę, który zazwyczaj nie udostępnia go bez określenia pewnych zasad. Zasady te są zawarte w formie licencji, z którymi użytkownicy muszą się zapoznać, zanim jeszcze podejmą decyzję o zastosowaniu wybranego fontu. Dzięki udzieleniu licencji możemy liczyć na pewien rodzaj korzystania z dzieła danego twórcy.

Nie wszystkie licencje upoważniają nas jednak do komercyjnego wykorzystywania fontów. Wszystko zależy od typu licencji, na której został on udostępniony, dlatego tez należy się zapoznać z jej treścią. Pracując jako grafik jest do dla mnie niezwykle istotne, gdyż wykorzystywane przeze mnie fonty trafiają potem właśnie do projektów komercyjnych. Fonty udostępniane są na wielu licencjach, a najczęściej spotykanymi są SIL Open Font License, Apache, MIT, fonty pakietu Microsoft Office oraz fonty Adobe. Darmowe fonty oferuje także Font Fabric. Przed rozpoczęciem pracy z wdanym fontem radzę zapoznać się z dołączonym do niego tekstem licencji.